Proces projektowania wnętrz

ŁóżkoWiele osób zastanawia się, jak przebiega proces projektowania wnętrz. Etapy, z których składają się tego typu usługi pozostają niezmienne niezależnie od tego, czy zamówienie dotyczy większej czy mniejszej realizacji.

Na początku dochodzi do spotkania projektanta z inwestorem, na którym zostają ustalone oczekiwania klienta względem projektu. Na podstawie rozmowy powstaje oferta. Kolejnym krokiem jest przygotowanie umowy, która wyznacza ramy czasowe realizacji projektu oraz szczegóły współpracy. Po jej podpisaniu, ustalane są preferencje klienta oraz potrzeby przyszłych użytkowników danej przestrzeni. Następnie architekt dokonuje pomiarów inwestycji na miejscu (jeśli jest to możliwe) albo korzysta z dostępnej dokumentacji lub projektu budowlanego.

Następnie projektant przedstawia inwestorowi projekt koncepcyjny, zawierający propozycje układu funkcjonalnego danego mieszkania lub innej przestrzeni użytkowej. Kolejnym etapem jest przedstawienie wizualizacji pomieszczeń, z możliwością naniesienia kilku korekt przez inwestora, zgodnych z poprzednim projektem koncepcyjnym. Po zaakceptowaniu przez inwestora przedstawionych wizualizacji, projektant rozpoczyna realizację projektu wykonawczego.

Niektórzy klienci decydują się również na usługi nadzoru nad pracami remontowymi, które polegają na kontroli przeprowadzonej w miejscu inwestycji przez projektanta i sprawdzaniu, czy zadania realizowane są zgodnie z projektem.